Home

cropped-img_36211.jpg

Coronavirus (COVID-19) maatregelen
In verband met de verspreiding en gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zullen wij ons tijdelijk niet meer internationaal inzetten zoals hier omschreven. Vanaf nu beperken wij onze inzet conform de richtlijn van het RIVM in balans met onze code

Bovenstaand bericht is internationaal eenduidig van toepassing voor alle dragons binnen de getroffen landen en regio’s zoals deze geregistreerd en bekend zijn bij de WHO en ECDC. Voor meer informatie: www.rivm.nl

update: 20 maart 2020


The Dragons Task Force is een genootschap van gelijkgestemde individuen met rijk verleden en bruisende heden, en behoort tot een netwerk dat wereldwijd actief is.

Nog steeds is het karakter van dit genootschap bijzonder te noemen. Eeuwenoude principes worden gehandhaafd en overgedragen naar de leerling. We zijn dienstverlenend, ondersteunend, adviserend, corrigerend, en faciliterend bij vermijden van fout gedrag, het ondernemen van het goede en het ontwikkelen van je eigen geest.

We zijn er vooral voor elkaar. Wij zijn kritische en autonome denkers. Alles is bespreekbaar en blijft binnen The Dragons Task Force. Wij staan elkaar met raad en daad bij en helpen elkaar in moeilijke situaties.

  1. De Dragons Task Force is er voor vrijwel iedereen.
    Dragons Task Force is behulpzaam wanneer het echt nodig is.

Een genootschap van individuen.
Deelname van The Dragons Task Force is vrijwillig maar niet vrijblijvend! We kennen geen slapende leden en alle dragons en betrokkenen moeten zich kunnen identificeren met ons manifest en onze code.

Voor onze diensten klik hier, voor direct contact klik hier

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid