Om mani padmé hum

We zijn ondersteunend,  adviserend, corrigerend en faciliterend bij vermijden van fout gedrag, het ondernemen van het goede en het ontwikkelen van je eigen geest.

Dragons Task Force

  • biedt hulp bij het maken van keuzes
  • creëert rust en balans en individuele veiligheid op verzoek
  • is behulpzaam wanneer het echt nodig is

Dragons zijn veelal, urgentie afhankelijk, binnen een paar uur beschikbaar. Wij zijn wereldwijd beschikbaar en inzetbaar.

Dragons bieden haar diensten mogelijk tegen een vergoeding aan. De verkregen inkomsten worden voor ca. 50% gereserveerd voor hulpbehoevende of goede initiatieven. Transparant.

Elke Dragon bepaalt zelf of de geboden hulp direct (en nadien) ethisch verantwoord is, of het resultaat blijvend is, en of deze past binnen de Code van de Dragons. Elke Dragon bepaalt zelf de voorwaarde, werkwijze, duur en inzet, de tarieven en onkosten worden vooraf kenbaar gemaakt.

Een Dragon leeft volgens de volgende waarden… Lees verder
Neem eens contact met ons op: info@dragonstaskforce.org

ommanipadmehum

Om mani padmé hum
Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid