Diensten

cropped-img_36211.jpgWe zijn dienstverlenend, ondersteunend,  adviserend, corrigerend en faciliterend bij vermijden van fout gedrag, het ondernemen van het goede en het ontwikkelen van je eigen geest.

Dragons Task Force biedt hulp bij het maken van keuzes.
Dragons Task Force creëert rust en balans en individuele veiligheid op verzoek.
Dragons Task Force is behulpzaam wanneer het echt nodig is.

Dragons zijn veelal, urgentie afhankelijk, binnen een paar uur beschikbaar. De Dragons zijn wereldwijd beschikbaar en inzetbaar.

De Dragons bieden haar diensten is veel gevallen kosteloos maar niet vrijblijvend. Elke Dragon bepaalt zelf of de geboden hulp direct (en nadien) ethisch verantwoord is, of het resultaat blijvend is, en of deze past binnen de Code van de Dragons.

Elke Dragon bepaalt zelf de voorwaarde, werkwijze, duur en inzet. Wanneer van toepassing bepaalt de Dragon zelf het inhoudelijk tarief (lees: onkosten) en factureert zelf.
In alle gevallen zij de activiteiten ‘non-profit’, dus zonder winstoogmerk. 

Een Dragon leeft volgens de volgende waarden… Lees verder
Neem eens contact met ons op: info@dragonstaskforce.org

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid

Reacties zijn gesloten.