Wat is de The Dragons Task Force

cropped-img_36211.jpgThe Dragons Task Force is een genootschap van gelijkgestemde individuen met rijk verleden en bruisende heden, en behoort tot een netwerk dat wereldwijd actief is.

Nog steeds is het karakter van dit genootschap bijzonder te noemen. Eeuwenoude principes worden gehandhaafd en overgedragen naar de leerling. We zijn dienstverlenend, ondersteunend, adviserend, corrigerend, en faciliterend bij vermijden van fout gedrag, het ondernemen van het goede en het ontwikkelen van je eigen geest.

We zijn er vooral voor elkaar. Wij zijn kritische en autonome denkers. Alles is bespreekbaar en blijft binnen The Dragons Task Force. Wij staan elkaar met raad en daad bij en helpen elkaar in moeilijke situaties.

De Dragons Task Force Benelux is er voor vrijwel iedereen.
Dragons Task Force is behulpzaam wanneer het echt nodig is.

Een genootschap van individuen.
Deelname van The Dragons Task Force is vrijwillig maar niet vrijblijvend! De The Dragons Task Force kent geen slapende leden. Als je betrokken bent van The Dragons Task Force dan doe je dat omdat je je kunt identificeren met het manifest en de code van The Dragons Task Force.

Voor onze diensten klik hier, voor direct contact klik hier

Hoe komt u in contact met de Dragons? Heel eenvoudig.
Neem contact met ons op via : info@dragonstaskforce.org

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid

Ons Manifest

Manifest The Dragons Task Force

 

cropped-img_36211.jpgThe Dragons Task Force is er voor gelijkgestemde met een brede belangstelling, met een actieve, positieve levenshouding, die open staan voor nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Wij zijn kritische en autonome denkers. Alles is bespreekbaar en blijft binnen The Dragons Task Force. Wij staan elkaar met raad en daad bij en helpen elkaar in moeilijke situaties. Verbindt gelijkgestemde vanuit slim samengestelde diversiteit, onderling vertrouwen, oprecht betrokkenheid en positieve energie, daagt uit om hun verrassende bijdrage aan The Dragons Task Force te leveren.

 

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid

Diensten

cropped-img_36211.jpgWe zijn dienstverlenend, ondersteunend,  adviserend, corrigerend en faciliterend bij vermijden van fout gedrag, het ondernemen van het goede en het ontwikkelen van je eigen geest.

Dragons Task Force biedt hulp bij het maken van keuzes.
Dragons Task Force creëert rust en balans en individuele veiligheid op verzoek.
Dragons Task Force is behulpzaam wanneer het echt nodig is.

Dragons zijn veelal, urgentie afhankelijk, binnen een paar uur beschikbaar. De Dragons zijn wereldwijd beschikbaar en inzetbaar.

De Dragons bieden haar diensten is veel gevallen kosteloos maar niet vrijblijvend. Elke Dragon bepaalt zelf of de geboden hulp direct (en nadien) ethisch verantwoord is, of het resultaat blijvend is, en of deze past binnen de Code van de Dragons.

Elke Dragon bepaalt zelf de voorwaarde, werkwijze, duur en inzet. Wanneer van toepassing bepaalt de Dragon zelf het inhoudelijk tarief (lees: onkosten) en factureert zelf.
In alle gevallen zij de activiteiten ‘non-profit’, dus zonder winstoogmerk. 

Een Dragon leeft volgens de volgende waarden… Lees verder
Neem eens contact met ons op: info@dragonstaskforce.org

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid

Deelname

cropped-img_36211.jpgHoe komt men tot deelname in het genootschap?
In de eerste plaats moet worden voldaan aan vijf formele voorwaarden, we gebruiken hierbij internationale voorwaarde vertaald naar Nederland/Belgische eisen;

 • je moet minimaal 28 jaar zijn,
 • minimaal HBO geschoold zijn en/of denkvermogen bezitten,
 • minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring hebben,
 • aantoonbaar een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen,
 • een algemene goede conditie en uithoudingsvermogen hebben.

Er is geen maximum-leeftijd voor kandidaten. Dragons die internationaal werkzaam zijn, kunnen bovendien toetreden bij een dragon-genootschap in een ander land dan zijn/haar thuisland. Dragon oudste zijn internationaal actief.

Men moet als belangstellende zelf de eerste stap doen om toenadering te zoeken. Men wordt in principe niet voor deelname aan de genootschap gevraagd. Het kan natuurlijk wel voorkomen dat een Dragon iemand die hem geschikt lijkt, wijst op het bestaan van de Dragons Task Force.

Dit is de formele kant van de zaak, daarnaast zijn er nog andere criteria te noemen waaraan een kandidaat Dragon dient te voldoen. De betrokkene moet bekend staan als een goed, eerlijk en betrouwbaar mens. Dit criterium vloeit voort uit de gedachtengang dat iemand zich in de genootschap in het algemeen weinig anders zal gedragen dan in de samenleving. Het handelen naar, en het bewaken van onze normen, waarden en gedachtegoed (Boeddhisme) spreekt voor zich. Verder zal betrokkene moeten aantonen een tolerante levenshouding te bezitten.

Tenslotte moet de kandidaat Dragon, en dit is een vrij subjectief criterium, geestelijk en sociaal geschikt worden geacht voor deelname aan het genootschap. Men moet de indruk hebben, meer kan het niet zijn, dat de kandidaat-dragon ontvankelijk is voor de specifieke gedachtegoed die het genootschap, als collectief, met zich mee draagt wat onder meer het gevolg is van het eigen hebben gemaakt van de algemeen geaccepteerde levenshouding.

Elke aspirant Dragon staat het eerste jaar onder toezicht en begeleiding (verhouding Leerling-Meester) van een Dragon. Een Dragon kan zelfstandig een andere (kandidaat- of aspirant) Dragon royeren en uitsluiten binnen de genootschap. Deze dienen zich dan wel te verantwoorden naar de Dragon-Oudste.

Neem eens contact met ons op: info@dragonstaskforce.org

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid

de 7 deugden

cropped-img_36211.jpgOnze Gouden Draken (Dragon Oudste) leven volgens de 7 deugden binnen het Bushido gedachtegoed, namelijk:

 1. CHUGI: Toewijding, Loyaliteit, trouw, plicht,
 2. MEIYO: Eer en glorie, goede naam, eigenwaarde, reputatie
 3. REIGI: Etiquette, hoffelijkheid, beleefdheid, manieren, respect
 4. YUKI: Moed, dapperheid
 5. MAKOTO: Eerlijkheid, oprechtheid, waarheid
 6. JIN: Menslievendheid, weldadigheid, welwillendheid, grootmoedigheid, deugdzaamheid
 7. GI/KOHEI: Rechtvaardigheid, rechtschapenheid, bekwaamheid, vastberadenheid, karakter

7 Principios del Bushido

Elke Dragon Oudste wordt ingewijd volgens de oude tradities van de Dragons Task Force waaronder het Japanse Kenpo-Kai met uiteindelijk, als voorwaarde, het traditioneel behalen van de 5º Dan.

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid

het Achtvoudig Pad

cropped-img_36211.jpgBoeddha beschreef het Achtvoudig Pad voor als volgt:
Dit, monniken, is de Edele Waarheid van het Pad dat leidt naar de Opheffing van Lijden

Elke Dragon leeft als boeddhist volgens de het Edele Achtvoudige Pad.

Het edele achtvoudige pad bestaat uit: juist begrijpen, juiste intenties, juist spreken, juiste handelingen, juiste levensonderhoud (beroep), juiste aandacht, juiste inspanning en juiste mentale absorptie.

Het achtvoudige pad wordt vaak ook kort omschreven als moraliteit (of ethisch goed gedrag), samadhi (meditatie) en wijsheid.

Het achtvoudige pad wordt gezien als een pad naar de verlichting, maar veroorzaakt niet de verlichting, net zoals een pad naar de berg kan leiden, maar deze berg niet veroorzaakt.

8vpHet Edele Achtvoudige Pad:

 1. juist begrip / juiste inzicht
  • Begrijpen wat lijden is
  • De oorzaak van lijden begrijpen
  • De opheffing van lijden begrijpen
  • Het pad begrijpen dat leidt naar de opheffing van lijden
 2.  juiste gedachten / juiste intenties / juiste bedoelingen
  • Gedachten van het verzaken van zelfzucht
  • Gedachten van welwillendheid, liefdevolle vriendelijkheid
  • Gedachten van geweldloosheid, harmonie of mededogen
 3. juist spreken
  • Onthouding van het vertellen van leugens
  • Onthouding van het spreken van lasterende taal
  • Onthouding van het spreken van harde woorden
  • Onthouding van onzinnig gepraat
 4. juist handelen
  • Onthouding van doden 
  • Onthouding van nemen wat niet gegeven is
  • Onthouding van seksueel wangedrag
 5. juiste wijze van levensonderhoud
  • Geen handel in wapens.
  • Geen handel in slaven en prostitutie.
  • Geen handel in levende wezens voor vleesproductie en slachterij of iedere andere handel in wezens.
  • Geen handel in vergif.
  • Geen handel in bedwelmende middelen.
 6. juiste inspanning
  • Slechte gedachten en heilloze zaken die nog niet opgekomen zijn vermijden
  • Het overwinnen van slechte gedachten en heilloze zaken die reeds opgekomen zijn
  • Het opwekken en ontwikkelen van heilzame zaken en goede gedachten die nog niet opgekomen zijn
  • Het tot groei brengen van heilzame zaken en goede gedachten die reeds opgekomen zijn
 7. 8vp2juiste indachtigheid / juiste meditatie (aandacht, bewustzijn, concentratie,)
  • Bewustzijn van het lichaam
  • Bewustzijn van gevoelens
  • Bewustzijn van de geest
  • Bewustzijn van mentale objecten namelijk:
   1. De vijf hindernissen: zinnelijk verlangen, kwade wil, luiheid of traagheid, rusteloosheid of bezorgdheid, sceptische twijfel.
   2. De vijf aggregaten van hechten: materie, gewaarwording, perceptie, intenties, bewustzijn of aandacht
   3. De zes innerlijke en zes uiterlijke zintuigsferen: oog, oor, neus, tong, lichaam, geest en vorm, geluid, reuk, smaak, het tastbare, mentale objecten
   4. De zeven factoren van verlichting: indachtigheid, onderzoek naar waarheid, energie, vreugde, kalmte, concentratie, gelijkmoedigheid
   5. De vier edele waarheden
 8. juiste concentratie
  • ontvangen wijsheid, 1e transformatie.
  • wijsheid vanuit ervaren, 2e transformatie.
  • wijsheid vanuit zelfinzicht, 3e transformatie.

Het vermijden van al het foute gedrag,
Het ondernemen van het goede,
En het ontwikkelen van je eigen geest;
Dit is de leer van de Dragons
Dit is de leer van de Boeddha’s.

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid

de vier nobele waarheden

cropped-img_36211.jpgDe Dragons leven volgens de vier nobele waarheden die tot doel hebben het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid, oorzaak, oplossing en het overkomen van lijden en ontevredenheid. Deze waarheden worden soms ook geformuleerd in termen van de aanwezigheid van geluk, haar oorzaak, de afwezigheid ervan en de oorzaak van deze afwezigheid.

De vier nobele waarheden in haar klassieke definitie zijn:

 1. Er is lijden en ontevredenheid in het leven
 2. Er is een oorzaak voor dit lijden: verlangens
 3. Er is een einde aan het lijden wanneer er een permanent einde komt aan het ontstaan van verlangens door het behalen van de bevrijding/verlichting
 4. En er is een weg die hier naartoe leidt: Het Achtvoudige Pad.

Het edele achtvoudige pad bestaat uit: juist begrijpen, juiste intenties, juist spreken, juiste handelingen, juiste levensonderhoud (beroep), juiste aandacht, juiste inspanning en juiste mentale absorptie. Het achtvoudige pad wordt vaak ook kort omschreven als moraliteit (of ethisch goed gedrag), samadhi (meditatie) en wijsheid. Het achtvoudige pad wordt gezien als een pad naar de verlichting, maar veroorzaakt niet de verlichting, net zoals een pad naar de berg kan leiden, maar deze berg niet veroorzaakt. Lees verder

De Dragons leven dus volgens een levensbeschouwing die ook wel het boeddhisme wordt genoemd. Elke dragon heeft zijn eigen (fysieke) tekening, bagage en motivatie.
◆ Dragons Task Force kweekt verdraagzaamheid, er wordt uitgegaan van ieders recht om te zoeken naar “waarheid”, zonder hierbij een ander te benadelen.
◆ Dragons Task Force draagt bij aan het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren en culturen van de wereld
◆ Dragons Task Force realiseert gerechtigheid, er wordt uitgegaan van ieders recht om gerechtigheid te halen.

Over een aantal essentiële punten zijn de Dragons het eens:
✓ Alle mensen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk.
✓ Ieder mens heeft het recht zelfstandig te zoeken naar waarheid.
✓ Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.
✓ Een dragon is er wanneer zijn omgeving er echt om vraagt.
De Dragons zijn niet de enigen die deze idealen nastreven, maar de werkwijze van de Dragons Task Force is als collectief wel uniek.

Het vermijden van al het foute gedrag,
Het ondernemen van het goede,
En het ontwikkelen van je eigen geest;
Dit is de leer van de Dragons
Dit is de leer van de Boeddha’s.

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid

De Dragons

cropped-img_36211.jpgWat is de Dragons Task Force en wat levert een Dragon voor bijdrage

De levenswijze en levenshouding van de Dragons binnen de Dragons Task Force is gebaseerd op het boeddhisme aangevuld met onze eigen ethische normen en waarden. Onze levenshouding is gebaseerd op eeuwenoude ideeën die van een hoger principe in de natuur uitgaan, waar wij allen deel vanuit maken. Een Dragon is behulpzaam wanneer het echt nodig is.

De Dragons leven volgens de vier nobele waarheden die tot doel hebben het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid, oorzaak, oplossing en het overkomen van lijden en ontevredenheid. Deze waarheden worden soms ook geformuleerd in termen van de aanwezigheid van geluk, haar oorzaak, de afwezigheid ervan en de oorzaak van deze afwezigheid.

Elke Dragon oudste is ingewijd in het Japanse Kenpo-Kai met uiteindelijk als doel en voorwaarde het traditioneel behalen van de 5º Dan. Dit is slechts één van de vele voorwaarde waar een Dragon oudste aan moet voldoen.

De Dragons bieden haar diensten is veel gevallen kosteloos maar niet vrijblijvend. Elke Dragon bepaalt zelf of de geboden hulp direct (en nadien) ethisch verantwoord is, of het resultaat blijvend is, en of deze past binnen de Code van de Dragons. Elke Dragon bepaalt zelf de voorwaarde, werkwijze, duur en inzet. Wanneer van toepassing bepaalt de Dragon zelf het inhoudelijk tarief (lees: onkosten) en factureert zelf. In alle gevallen zij de activiteiten ‘non-profit’, dus zonder winstoogmerk. De Dragons komen elke kwartaal bijeen op verschillende locaties in- en buiten Europa. Binnen de Benelux heeft de Dragons Task Force 120 aangesloten dragons waarvan 8 dragon oudste. Binnen Europa zijn er ca. 550 actief. Wereldwijd ca. 4200

Neem eens contact met ons op: info@dragonstaskforce.org
Voor deelname, klik hier

ommanipadmehumOm mani padmé hum
De Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid