Over ons

Wie zijn de Dragons Task Force en wat levert een Dragon voor bijdrage?

De levenswijze en levenshouding van de Dragons binnen de Dragons Task Force is gebaseerd op het pure boeddhisme aangevuld met onze eigen ethische normen en waarden. Onze levenshouding is gebaseerd op eeuwenoude ideeën die van een hoger principe in de natuur uitgaan, waar wij allen deel vanuit maken. Een Dragon is behulpzaam wanneer het echt nodig is.

Dragons leven volgens de vier nobele waarheden die tot doel hebben het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid, oorzaak, oplossing en het overkomen van lijden en ontevredenheid. Deze waarheden worden soms ook geformuleerd in termen van de aanwezigheid van geluk, haar oorzaak, de afwezigheid ervan en de oorzaak van deze afwezigheid.

Elke Dragon oudste is ingewijd in het Japanse Kenpo-Kai met uiteindelijk als doel en voorwaarde het traditioneel behalen van de 5º Dan. Dit is slechts één van de vele voorwaarde waar een Dragon oudste aan moet voldoen.

Dragons bieden haar diensten soms tegen een vergoeding aan. De verkregen inkomsten worden voor ca. 50% gereserveerd voor hulpbehoevende of goede initiatieven.

Elke Dragon bepaalt zelf of de geboden hulp direct (en nadien) ethisch verantwoord is, of het resultaat blijvend is, en of deze past binnen de Code van de Dragons. Elke Dragon bepaalt zelf de voorwaarde, werkwijze, duur en inzet. En wanneer van toepassing; (on)kosten worden, wanneer van toepassing, altijd vooraf kenbaar gemaakt.

Dragons komen elke kwartaal bijeen op verschillende wereldwijd.
Binnen de Benelux heeft de Dragons Task Force 62 aangesloten dragons waarvan 10 dragon oudste. Binnen Europa zijn er ca. 272 actief. Wereldwijd ca. 2900

Neem eens contact met ons op: info@dragonstaskforce.org
Voor deelname, klik hier

ommanipadmehum

Om mani padmé hum
Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid