Manifest en onze Code of Ethics

Manifest Dragons Task Force

Dragons Task Force is er voor gelijkgestemde met een brede belangstelling, met een actieve, positieve levenshouding, die open staan voor nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Wij zijn kritische en autonome denkers. Alles is bespreekbaar en blijft binnen de Dragons Task Force. Wij staan elkaar met raad en daad bij en helpen elkaar in moeilijke situaties. Verbindt gelijkgestemde vanuit slim samengestelde diversiteit, onderling vertrouwen, oprecht betrokkenheid en positieve energie, daagt uit om hun verrassende bijdrage aan de Dragons Task Force te leveren.


Code of Ethics:
Wij, de Dragons Task Force, hanteren de volgende zeven westerse uitgangspunten voor het behoud van onze ethische normen. Dit beleid is onze basis voor de naleving van wetten of ethiek, en de essentie van de Dragons en worden gedeeld, bevorderd, en uitgevoerd binnen de genootschap.

1. Onze ethische voorschriften: Wij voldoen aan de letter en geest van alle wetten, verordeningen en regels. Ons gedrag is gebaseerd op de hoogste ethische normen.
2. Respect voor de individu, zijn/haar mensenrechten en de bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens:  Wij respecteren de mensenrechten van onze betrokkenen. Kosten nog moeite blijven bespaard om deze te beheren en adequaat te beschermen van hun persoonlijke gegevens.
3. Beheer en behoud van de vertrouwelijke informatie:  Wij erkennen het belang van individuele en corporate eigendoms- en vertrouwelijke informatie en staan voor het nemen van grondige voorzorgsmaatregelen om te komen tot goed beheer en optimale bescherming van dergelijke informatie.
4. ‘Corporate citizen’ en sociale activiteiten: We zijn altijd bewust dat we een lid van de internationale samenleving en actief meedoen aan sociale activiteiten als een goede ‘corporate citizen’ en bij te dragen aan het creëren van een veilige samenleving.
5. Aanpak van milieuproblemen: Wij handhaven compatibiliteit tussen onze zakelijke activiteiten en behoud van het milieu door het creëren van een wereld die voor mensen gemakkelijker is om in te wonen. Daarnaast bieden we een actieve bijdragen aan het behoud van het milieu en aan de opbouw van een duurzame samenleving dat menselijke activiteiten in de toekomst ondersteunt.
6. Wij respecteren de rechten en de individualiteit van elk van onze Dragons en streven naar een omgeving die hen in staat stelt om het ontwikkelen van hun respectieve capaciteiten en persoonlijkheid te realiseren.
7. In-house ethisch benadering en inzet: We zijn ons goed bewust van onze rol in de uitvoering van de Dragons Task Force ‘Code of Ethics’. Dragons wijden zich aan het behoud van de ‘Code of Ethics’ benadering en het bevorderen van de bewustwording van de ethische normen en beginselen bij alle betrokkenen binnen de Dragons Task Force.

Dragons leven volgens de vier nobele waarheden die tot doel hebben het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid, oorzaak, oplossing en het overkomen van lijden en ontevredenheid. Deze waarheden worden soms ook geformuleerd in termen van de aanwezigheid van geluk, haar oorzaak, de afwezigheid ervan en de oorzaak van deze afwezigheid. Lees verder…

Onze Dragon Oudste leven volgens de 7 deugden binnen het Bushido gedachtegoed. Lees verder….

ommanipadmehum

Om mani padmé hum
Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid