Deelname

Hoe komt men tot deelname in het genootschap?
In de eerste plaats moet worden voldaan aan vijf formele voorwaarden, we gebruiken hierbij internationale voorwaarde vertaald naar Nederland/Belgische eisen;

  • je moet minimaal 30 jaar zijn,
  • minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring hebben,
  • aantoonbaar een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen,
  • een algemene goede conditie en uithoudingsvermogen hebben,
  • je moet in staat zijn de jaarlijkse bijdrage te voldoen.

Er is geen maximum-leeftijd voor kandidaten. Dragons die internationaal werkzaam zijn, kunnen bovendien toetreden bij een dragon-genootschap in een ander land dan zijn/haar thuisland. Dragon oudste zijn internationaal actief.

Men moet als belangstellende zelf de eerste stap doen om toenadering te zoeken. Men wordt in principe niet voor deelname aan de genootschap gevraagd. Het kan natuurlijk wel voorkomen dat een Dragon iemand die hem geschikt lijkt, wijst op het bestaan van de Dragons Task Force.

Dit is de formele kant van de zaak, daarnaast zijn er nog andere criteria te noemen waaraan een kandidaat Dragon dient te voldoen. De betrokkene moet bekend staan als een goed, eerlijk en betrouwbaar mens. Dit criterium vloeit voort uit de gedachtengang dat iemand zich in de genootschap in het algemeen weinig anders zal gedragen dan in de samenleving. Het handelen naar, en het bewaken van onze normen, waarden en gedachtegoed (Boeddhisme) spreekt voor zich. Verder zal betrokkene moeten aantonen een tolerante levenshouding te bezitten.

Elke aspirant Dragon staat het eerste jaar onder toezicht en begeleiding (verhouding Leerling-Meester) van een Dragon. Een Dragon kan zelfstandig een andere (kandidaat- of aspirant) Dragon royeren en uitsluiten binnen de genootschap. Deze dienen zich dan wel te verantwoorden naar de Dragon-Oudste.

Tenslotte moet de kandidaat Dragon, en dit is een vrij subjectief criterium, geestelijk en sociaal geschikt worden geacht voor deelname aan het genootschap. Men moet de indruk hebben, meer kan het niet zijn, dat de kandidaat-dragon ontvankelijk is voor de specifieke gedachtegoed die het genootschap, als collectief, met zich mee draagt wat onder meer het gevolg is van het eigen hebben gemaakt van de algemeen geaccepteerde levenshouding.

Elke Dragon Oudste wordt ingewijd volgens de oude tradities van de Dragons Task Force waaronder het Japanse Kenpo-Kai met uiteindelijk, als voorwaarde, het traditioneel behalen van de 5e Dan.

Neem eens contact met ons op: info@dragonstaskforce.org

ommanipadmehum

Om mani padmé hum
Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid