het Achtvoudig Pad

Boeddha beschreef het Achtvoudig Pad voor als volgt:
Dit, monniken, is de Edele Waarheid van het Pad dat leidt naar de Opheffing van Lijden

Elke Dragon leeft als boeddhist volgens het Edele Achtvoudige Pad.

Het edele achtvoudige pad bestaat uit: juist begrijpen, juiste intenties, juist spreken, juiste handelingen, juiste levensonderhoud (beroep), juiste aandacht, juiste inspanning en juiste mentale absorptie.

Het achtvoudige pad wordt vaak ook kort omschreven als moraliteit (of ethisch goed gedrag), samadhi (meditatie) en wijsheid.

Het achtvoudige pad wordt gezien als een pad naar de verlichting, maar veroorzaakt niet de verlichting, net zoals een pad naar de berg kan leiden, maar deze berg niet veroorzaakt.

8vp

Het Edele Achtvoudige Pad:

 1. juist begrip / juiste inzicht
  • Begrijpen wat lijden is
  • De oorzaak van lijden begrijpen
  • De opheffing van lijden begrijpen
  • Het pad begrijpen dat leidt naar de opheffing van lijden
 2.  juiste gedachten / juiste intenties / juiste bedoelingen
  • Gedachten van het verzaken van zelfzucht
  • Gedachten van welwillendheid, liefdevolle vriendelijkheid
  • Gedachten van geweldloosheid, harmonie of mededogen
 3. juist spreken
  • Onthouding van het vertellen van leugens
  • Onthouding van het spreken van lasterende taal
  • Onthouding van het spreken van harde woorden
  • Onthouding van onzinnig gepraat
 4. juist handelen
  • Onthouding van doden 
  • Onthouding van nemen wat niet gegeven is
  • Onthouding van seksueel wangedrag
 5. juiste wijze van levensonderhoud
  • Geen handel in wapens.
  • Geen handel in slaven en prostitutie.
  • Geen handel in levende wezens voor vleesproductie en slachterij of iedere andere handel in wezens.
  • Geen handel in vergif.
  • Geen handel in bedwelmende middelen.
 6. juiste inspanning
  • Slechte gedachten en heilloze zaken die nog niet opgekomen zijn vermijden
  • Het overwinnen van slechte gedachten en heilloze zaken die reeds opgekomen zijn
  • Het opwekken en ontwikkelen van heilzame zaken en goede gedachten die nog niet opgekomen zijn
  • Het tot groei brengen van heilzame zaken en goede gedachten die reeds opgekomen zijn
 7. juiste indachtigheid / juiste meditatie (aandacht, bewustzijn, concentratie,)
  • Bewustzijn van het lichaam
  • Bewustzijn van gevoelens
  • Bewustzijn van de geest
  • Bewustzijn van mentale objecten namelijk:
   1. De vijf hindernissen: zinnelijk verlangen, kwade wil, luiheid of traagheid, rusteloosheid of bezorgdheid, sceptische twijfel.
   2. De vijf aggregaten van hechten: materie, gewaarwording, perceptie, intenties, bewustzijn of aandacht
   3. De zes innerlijke en zes uiterlijke zintuigsferen: oog, oor, neus, tong, lichaam, geest en vorm, geluid, reuk, smaak, het tastbare, mentale objecten
   4. De zeven factoren van verlichting: indachtigheid, onderzoek naar waarheid, energie, vreugde, kalmte, concentratie, gelijkmoedigheid
   5. De vier nobele waarheden
 8. juiste concentratie
  • ontvangen wijsheid, 1e transformatie.
  • wijsheid vanuit ervaren, 2e transformatie.
  • wijsheid vanuit zelfinzicht, 3e transformatie.

Het vermijden van al het foute gedrag,
Het ondernemen van het goede,
En het ontwikkelen van je eigen geest;
Dit is de leer van de Dragons
Dit is de leer van de Boeddha’s.

ommanipadmehum

Om mani padmé hum
Dragons leven volgens het uitgangspunt dat elk handelen een handeling van een goede daad moet zijn.

Dragons Task Force:
Wijsheid, Waarheid, Kracht, Gerechtigheid, Schoonheid